Công bố 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2019

0
15
Công bố 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2019

[ad_1]

Công bố 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2019 - Ảnh 1.

Các sở, ngành, quận huyện TP đẩy mạnh cải cách thủ tục, tăng chất lượng phục vụ nhân dân – Ảnh: TỰ TRUNG

Đây là những sự kiện nổi bật, tiêu biểu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đô thị, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng và đối ngoại.

</p> <p class="">10 sự kiện bao gồm: </p> <p class="">1. TP.HCM thực hiện hiệu quả chủ đề năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện nghị quyết 54 của Quốc hội. Nhìn lại năm qua, TP đã có các hoạt động ủy quyền cho thủ trưởng sở ngành, chủ tịch UBND quận huyện; công bố 40 thủ tục liên thông tại Văn phòng UBND TP; tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt trên 33%…</p> <p class="">Ngoài ra, trên cơ sở nghị quyết 54, TP đã ban hành 7 nội dung quy định các nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền. Việc triển khai thực hiện thu nhập tăng thêm đã góp phần hỗ trợ đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nâng cao năng suất lao động, phục vụ tốt hơn người dân… </p> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/12/28/cang-cat-lai-1577526622968255708490.jpg" id="img_78af4f30-2957-11ea-93b6-45f73ee8086a" w="1374" h="914" alt="Công bố 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2019 - Ảnh 2." title="Công bố 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2019 - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="78af4f30-2957-11ea-93b6-45f73ee8086a" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cdn.tuoitre.vn/2019/12/28/cang-cat-lai-1577526622968255708490.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Kinh tế TP.HCM vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Trong ảnh: hàng hóa bốc dỡ tại cảng Cát Lái – Ảnh TỰ TRUNG</p> </div> </div> <p class="">2. Kinh tế TP đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng.</p> <p class="">Thu ngân sách nhà nước lần đầu tiên vượt mốc 400.000 tỉ đồng, đạt 412.474 tỉ đồng, vượt 3,34% chỉ tiêu giao đầu năm, chiếm hơn 27% tổng thu cả nước. </p> <p class="">GRDP tăng 8,32% so với năm 2018, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 8,3 tỉ USD, tăng 39% so với năm 2018. Trong năm 2019 có 1.320 dự án FDI được cấp mới, số doanh nghiệp thành lập mới đạt hơn 44.000, phản ánh được sự tăng trưởng cả về số lượng lẫn chất lượng của nền kinh tế TP. </p> <p class="">3. Trung tâm báo chí TP.HCM khánh thành và đi vào hoạt động.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/12/28/khanh-thanh-trung-tam-bao-chi-tphcm-15775267263511756227602.jpg" id="img_b63ebd40-2957-11ea-ae6e-8d8dfd7ae0d1" w="1245" h="914" alt="Công bố 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2019 - Ảnh 3." title="Công bố 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2019 - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="b63ebd40-2957-11ea-ae6e-8d8dfd7ae0d1" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cdn.tuoitre.vn/2019/12/28/khanh-thanh-trung-tam-bao-chi-tphcm-15775267263511756227602.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Khánh thành Trung tâm báo chí TP.HCM – Ảnh: TỰ TRUNG</p> </div> </div> <p class="">Ngày 5-5-2019, Trung tâm báo chí TP khánh thành và đi vào hoạt động tại địa chỉ 255 Trần Hưng Đạo, quận 1. Đây cũng là trung tâm báo chí đầu tiên của cả nước. Qua 7 tháng hoạt động, nơi đây đã tổ chức được 80 sự kiện với khoảng 10.000 lượt nhà báo tham dự. </p> <p class="">4. Công bố và trao giải thưởng sáng tạo lần thứ 1-2019.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/12/28/bi-thu-nhan-trao-giai-thuong-sang-tao-15775267593181493937010.jpg" id="img_1c82ec90-2956-11ea-96d4-7b22ebaa5841" w="1280" h="915" alt="Công bố 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2019 - Ảnh 4." title="Công bố 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2019 - Ảnh 4." rel="lightbox" photoid="1c82ec90-2956-11ea-96d4-7b22ebaa5841" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cdn.tuoitre.vn/2019/12/28/bi-thu-nhan-trao-giai-thuong-sang-tao-15775267593181493937010.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao giải thưởng sáng tạo lần thứ 1-2019 – Ảnh TỰ TRUNG</p> </div> </div> <p class="">Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa khẳng định tiềm năng sáng tạo to lớn để phát triển TP. Có 44 công trình được trao giải thuộc 7 nhóm lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, văn hóa – nghệ thuật, cải cách hành chính, truyền thông xã hội, khởi nghiệp sáng tạo và khoa học cơ bản</p> <p class="">5. TP.HCM đẩy mạnh thực hiện đô thị thông minh.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/12/28/trung-tam-mo-phong-du-bao-kinh-te-xa-hoi-cua-do-thi-thong-minh-15775268151331566971892.jpg" id="img_3da8f270-2956-11ea-ad2e-a39cd5789feb" w="1401" h="914" alt="Công bố 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2019 - Ảnh 5." title="Công bố 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2019 - Ảnh 5." rel="lightbox" photoid="3da8f270-2956-11ea-ad2e-a39cd5789feb" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cdn.tuoitre.vn/2019/12/28/trung-tam-mo-phong-du-bao-kinh-te-xa-hoi-cua-do-thi-thong-minh-15775268151331566971892.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Trung tâm mô phỏng dự báo kinh tế – xã hội vừa đưa vào hoạt động đầu tháng 8-2019 – Ảnh TỰ TRUNG</p> </div> </div> <p class="">TP.HCM đã triển khai xây dựng các trung tâm thuộc đề án và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong giai đoạn 1: Xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở; Trung tâm điều hành đô thị thông minh; Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế – xã hội; Trung tâm an toàn thông tin. </p> <p class="">Tính đến nay đã có 23 đơn vị tham gia đề xuất nhiều chủ trương đầu tư, trong đó có nhiều đề án về y tế thông minh, giao thông thông minh, giáo dục thông minh…   </p> <p class="">6. Đẩy mạnh các giải pháp xây dựng văn minh đô thị và xây dựng Đảng bộ TP trong sạch, vững mạnh.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/12/28/khong-xa-rac-1577526919609390287048.jpg" id="img_2a9db1a0-2958-11ea-93b6-45f73ee8086a" w="2000" h="1331" alt="Công bố 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2019 - Ảnh 6." title="Công bố 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2019 - Ảnh 6." rel="lightbox" photoid="2a9db1a0-2958-11ea-93b6-45f73ee8086a" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cdn.tuoitre.vn/2019/12/28/khong-xa-rac-1577526919609390287048.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Đoàn viên thanh niên tham gia làm sạch môi trường – Ảnh: TỰ TRUNG</p> </div> </div> <p class="">TP đã có 100% phường xã tổ chức đối thoại với dân, vận động hơn 1,3 triệu hộ gia đình cam kết không xả rác, bỏ rác đúng nơi quy định. </p> <p class="">Về trật tự xây dựng, sau 5 tháng triển khai chỉ thị 23 của Ban thường vụ Thành ủy, số vụ vi phạm xây dựng đã giảm còn 5,4 vụ/ngày (trước đây 8,5 vụ/ngày) </p> <p class="">Qua 2 năm thực hiện tổ công tác 1374 của Ban thường vụ Thành ủy, các cấp cơ sở đã tiếp nhận gần 3.400 thông tin phản ánh, tỉ lệ chỉ đạo xử lý đạt trên 94% </p> <p class="">7. TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/12/28/trien-lam-anh-50-nam-15775269847091990575255.jpg" id="img_a27fc430-2956-11ea-8729-add39314a455" w="1424" h="841" alt="Công bố 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2019 - Ảnh 7." title="Công bố 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2019 - Ảnh 7." rel="lightbox" photoid="a27fc430-2956-11ea-8729-add39314a455" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cdn.tuoitre.vn/2019/12/28/trien-lam-anh-50-nam-15775269847091990575255.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Triển lãm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ – Ảnh TỰ TRUNG</p> </div> </div> <p class="">TP đã tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị từ TP đến cơ sở, tổ chức 10 đoàn về nguồn, tổ chức các hội thảo khoa học quốc gia, chuỗi hoạt động tuyên truyền, tuyên dương 1.388 tập thể và 2.657 cá nhân các điển hình làm theo lời Bác.</p> <p class="">8. Các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao đạt nhiều kết quả nổi bật.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/12/28/lan-su-rong-15775270918191041974076.jpg" id="img_9053bfd0-2958-11ea-a080-bd923f79a53e" w="1496" h="841" alt="Công bố 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2019 - Ảnh 8." title="Công bố 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2019 - Ảnh 8." rel="lightbox" photoid="9053bfd0-2958-11ea-a080-bd923f79a53e" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cdn.tuoitre.vn/2019/12/28/lan-su-rong-15775270918191041974076.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Biểu diễn nghệ thuật múa lân sư rồng là một trong nhiều hoạt động văn hóa nổi bật của TP – Ảnh TỰ TRUNG</p> </div> </div> <p class="">TP đã tổ chức 100 năm sân khấu cải lương, lễ hội áo dài, tuyên dương 77 nghệ sĩ, Festival hoa lan, đội bóng đá nam đoạt giải nhì quốc gia 2018-2019, đội bóng đá nữ đoạt giải nhất quốc gia 2018-2019, các đội tuyển quốc gia đều có vận động viên đến từ TP.HCM đạt thành tích cao, góp phần vào thành công chung cho Sea Games 30.</p> <p class="">9. Tiếp tục đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/12/28/lap-camera-an-ninh-1577527238290594171351.jpg" id="img_e7b0dc90-2958-11ea-93a4-11ea49e45789" w="1257" h="841" alt="Công bố 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2019 - Ảnh 9." title="Công bố 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2019 - Ảnh 9." rel="lightbox" photoid="e7b0dc90-2958-11ea-93a4-11ea49e45789" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cdn.tuoitre.vn/2019/12/28/lap-camera-an-ninh-1577527238290594171351.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Lắp đặt camera an ninh – trật tự trên đường Nguyễn Trãi, quận 1 – Ảnh TỰ TRUNG</p> </div> </div> <p class="">Điểm nhấn ấn tượng nhất trong năm 2019 là đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây tổ chức, vận chuyển, mua bán ma túy lớn, thu giữ số lượng lớn ma túy tăng đột biến so với trước đây với hơn 1.500 vụ, 3.600 đối tượng, thu giữ gần 345kg heroin, trên 1,3 tấn ma túy tổng hợp (gấp hai lần năm ngoái).</p> <p class="">10. Tổ chức thành công các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/12/28/tphcm-hoi-nhap-va-phat-trien-15775272854161931753503.jpg" id="img_55ab1370-2957-11ea-9f94-8350793f52d1" w="1323" h="841" alt="Công bố 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2019 - Ảnh 10." title="Công bố 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2019 - Ảnh 10." rel="lightbox" photoid="55ab1370-2957-11ea-9f94-8350793f52d1" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cdn.tuoitre.vn/2019/12/28/tphcm-hoi-nhap-va-phat-trien-15775272854161931753503.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trò chuyện với các chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài tại một hội thảo quốc tế – Ảnh: TỰ TRUNG</p> </div> </div> <p class=""><span style="">Năm 2019, TP.HCM tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tích cực triển khai toàn diện các hoạt động đối ngoại. Đối ngoại đã trở thành một trụ cột quan trọng, bên cạnh các trụ cột chính trị, kinh tế và văn hóa, nhằm phục vụ hiệu quả cho nhu cầu phát triển của TP.</span></p> </p></div> <p>[ad_2]<br /> <br /><a href="https://tuoitre.vn/cong-bo-10-su-kien-noi-bat-cua-tphcm-nam-2019-20191228165520835.htm">Nguồn </a></p> <!-- A generated by theme --> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><div class="td-g-rec td-g-rec-id-content_inline td_uid_2_5f2bca7e93f16_rand td_block_template_1 "> <style> /* custom css */ .td_uid_2_5f2bca7e93f16_rand.td-a-rec-img { text-align: left; } .td_uid_2_5f2bca7e93f16_rand.td-a-rec-img img { margin: 0 auto 0 0; } </style><script type="text/javascript"> var td_screen_width = window.innerWidth; if ( td_screen_width >= 1140 ) { /* large monitors */ document.write('<ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:468px;height:60px" data-ad-client="ca-pub-5199693306490546" data-ad-slot="6846063815"></ins>'); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } if ( td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ document.write('<ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:468px;height:60px" data-ad-client="ca-pub-5199693306490546" data-ad-slot="6846063815"></ins>'); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } if ( td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ document.write('<ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:468px;height:60px" data-ad-client="ca-pub-5199693306490546" data-ad-slot="6846063815"></ins>'); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } if ( td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ document.write('<ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:320px;height:50px" data-ad-client="ca-pub-5199693306490546" data-ad-slot="6846063815"></ins>'); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } </script> </div> <!-- end A --> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> <ul class="td-tags td-post-small-box clearfix"><li><span>TAGS</span></li><li><a href="https://hub.kienthuc4share.com/tag/phc-v-nhan-dandch-v-congs-kin-ni-bt/">phục vụ nhân dân;dịch vụ công;sự kiện nổi bật</a></li></ul> </div> <div class="td-post-sharing-bottom"><div class="td-post-sharing-classic"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://hub.kienthuc4share.com/thoi-su/cong-bo-10-su-kien-noi-bat-cua-tp-hcm-nam-2019/&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></div><div id="td_social_sharing_article_bottom" class="td-post-sharing td-ps-bg td-ps-notext td-post-sharing-style1 "><div class="td-post-sharing-visible"><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fhub.kienthuc4share.com%2Fthoi-su%2Fcong-bo-10-su-kien-noi-bat-cua-tp-hcm-nam-2019%2F"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-facebook"></i></div> <div class="td-social-but-text">Facebook</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=C%C3%B4ng+b%E1%BB%91+10+s%E1%BB%B1+ki%E1%BB%87n+n%E1%BB%95i+b%E1%BA%ADt+c%E1%BB%A7a+TP.HCM+n%C4%83m+2019&url=https%3A%2F%2Fhub.kienthuc4share.com%2Fthoi-su%2Fcong-bo-10-su-kien-noi-bat-cua-tp-hcm-nam-2019%2F&via=Th%E1%BB%9Di+s%E1%BB%B1+%26amp%3B+ph%C3%A1p+lu%E1%BA%ADt"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-twitter"></i></div> <div class="td-social-but-text">Twitter</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-googleplus" href="https://plus.google.com/share?url=https://hub.kienthuc4share.com/thoi-su/cong-bo-10-su-kien-noi-bat-cua-tp-hcm-nam-2019/"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-googleplus"></i></div> <div class="td-social-but-text">Google+</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://hub.kienthuc4share.com/thoi-su/cong-bo-10-su-kien-noi-bat-cua-tp-hcm-nam-2019/&media=https://hub.kienthuc4share.com/wp-content/uploads/2019/12/bi-thu-nhan-trao-giai-thuong-sang-tao-15775278469591472613866-crop-1577527870026695595016.jpg&description=C%C3%B4ng+b%E1%BB%91+10+s%E1%BB%B1+ki%E1%BB%87n+n%E1%BB%95i+b%E1%BA%ADt+c%E1%BB%A7a+TP.HCM+n%C4%83m+2019"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-pinterest"></i></div> <div class="td-social-but-text">Pinterest</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=C%C3%B4ng+b%E1%BB%91+10+s%E1%BB%B1+ki%E1%BB%87n+n%E1%BB%95i+b%E1%BA%ADt+c%E1%BB%A7a+TP.HCM+n%C4%83m+2019 %0A%0A https://hub.kienthuc4share.com/thoi-su/cong-bo-10-su-kien-noi-bat-cua-tp-hcm-nam-2019/"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-whatsapp"></i></div> <div class="td-social-but-text">WhatsApp</div> </a></div><div class="td-social-sharing-hidden"><ul class="td-pulldown-filter-list"></ul><a class="td-social-sharing-button td-social-handler td-social-expand-tabs" href="#" data-block-uid="td_social_sharing_article_bottom"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-plus td-social-expand-tabs-icon"></i></div> </a></div></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Previous article</span><a href="https://hub.kienthuc4share.com/thoi-su/nhan-vien-duong-sat-bi-oto-tong-thang-khi-dang-lam-nhiem-vu/">Nhân viên đường sắt bị ôtô tông thẳng khi đang làm nhiệm vụ</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Next article</span><a href="https://hub.kienthuc4share.com/thoi-su/emagazine-10-su-kien-noi-bat-cua-tp-hcm-nam-2019/">[eMagazine] 10 Sự kiện nổi bật của TP HCM năm 2019</a></div></div></div> <div class="author-box-wrap"><a href="https://hub.kienthuc4share.com/author/haichaubk/"><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/a3cbff61b1b70f6cb6052b92c85de801?s=96&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/a3cbff61b1b70f6cb6052b92c85de801?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' /></a><div class="desc"><div class="td-author-name vcard author"><span class="fn"><a href="https://hub.kienthuc4share.com/author/haichaubk/">haichauBK</a></span></div><div class="td-author-description"></div><div class="td-author-social"></div><div class="clearfix"></div></div></div> <span class="td-page-meta" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="haichauBK"></span><meta itemprop="datePublished" content="2019-12-28T17:36:00+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2019-12-28T17:36:00+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://hub.kienthuc4share.com/thoi-su/cong-bo-10-su-kien-noi-bat-cua-tp-hcm-nam-2019/"/><span class="td-page-meta" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span class="td-page-meta" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://hub.kienthuc4share.com/wp-content/uploads/2019/03/ULawNews-300x210.png"></span><meta itemprop="name" content="Thời sự & pháp luật"></span><meta itemprop="headline " content="Công bố 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2019"><span class="td-page-meta" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://hub.kienthuc4share.com/wp-content/uploads/2019/12/bi-thu-nhan-trao-giai-thuong-sang-tao-15775278469591472613866-crop-1577527870026695595016.jpg"><meta itemprop="width" content="600"><meta itemprop="height" content="315"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5f2bca7ea118f_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5f2bca7ea118f" ><script>var block_td_uid_3_5f2bca7ea118f = new tdBlock(); block_td_uid_3_5f2bca7ea118f.id = "td_uid_3_5f2bca7ea118f"; block_td_uid_3_5f2bca7ea118f.atts = '{"limit":3,"ajax_pagination":"next_prev","live_filter":"cur_post_same_categories","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","class":"td_uid_3_5f2bca7ea118f_rand","td_column_number":3,"live_filter_cur_post_id":45848,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":"","header_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","offset":"","td_ajax_preloading":"","td_filter_default_txt":"","td_ajax_filter_ids":"","el_class":"","color_preset":"","border_top":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5f2bca7ea118f_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_3_5f2bca7ea118f_rand_style"}'; block_td_uid_3_5f2bca7ea118f.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5f2bca7ea118f.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5f2bca7ea118f.post_count = "3"; block_td_uid_3_5f2bca7ea118f.found_posts = "12700"; block_td_uid_3_5f2bca7ea118f.header_color = ""; block_td_uid_3_5f2bca7ea118f.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5f2bca7ea118f.max_num_pages = "4234"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5f2bca7ea118f); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5f2bca7eda1c2" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5f2bca7ea118f" href="#">RELATED ARTICLES</a><a id="td_uid_5_5f2bca7eda20e" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5f2bca7ea118f" href="#">MORE FROM AUTHOR</a></h4><div id=td_uid_3_5f2bca7ea118f class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://hub.kienthuc4share.com/thoi-su/dak-lak-nhieu-truong-van-to-chuc-hoc-tap/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Đắk Lắk: Nhiều trường vẫn tổ chức học tập"><img class="entry-thumb" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAANoAAACWAQMAAACCSQSPAAAAA1BMVEWurq51dlI4AAAAAXRSTlMmkutdmwAAABpJREFUWMPtwQENAAAAwiD7p7bHBwwAAAAg7RD+AAGXD7BoAAAAAElFTkSuQmCC"alt="Đắk Lắk: Nhiều trường vẫn tổ chức học tập" title="Đắk Lắk: Nhiều trường vẫn tổ chức học tập" data-type="image_tag" data-img-url="https://hub.kienthuc4share.com/wp-content/uploads/2020/02/868725111805454865651386506330675493208064n-1582030576897487450148-218x150.jpg" data-img-retina-url="https://hub.kienthuc4share.com/wp-content/uploads/2020/02/868725111805454865651386506330675493208064n-1582030576897487450148-436x300.jpg" width="218" height="150" /></a></div> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://hub.kienthuc4share.com/thoi-su/dak-lak-nhieu-truong-van-to-chuc-hoc-tap/" rel="bookmark" title="Đắk Lắk: Nhiều trường vẫn tổ chức học tập">Đắk Lắk: Nhiều trường vẫn tổ chức học tập</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://hub.kienthuc4share.com/thoi-su/luong-co-ban-cua-lanh-dao-vnpt-vna-cao-nhat-70-trieu-thang/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Lương cơ bản của lãnh đạo VNPT, VNA… cao nhất 70 triệu/tháng"><img class="entry-thumb" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAANoAAACWAQMAAACCSQSPAAAAA1BMVEWurq51dlI4AAAAAXRSTlMmkutdmwAAABpJREFUWMPtwQENAAAAwiD7p7bHBwwAAAAg7RD+AAGXD7BoAAAAAElFTkSuQmCC"alt="Lương cơ bản của lãnh đạo VNPT, VNA... cao nhất 70 triệu/tháng" title="Lương cơ bản của lãnh đạo VNPT, VNA… cao nhất 70 triệu/tháng" data-type="image_tag" data-img-url="https://hub.kienthuc4share.com/wp-content/uploads/2020/02/vnpt-2-1546698728504924587333-15820279519801706326658-crop-15820279708991854018767-218x150.jpg" data-img-retina-url="https://hub.kienthuc4share.com/wp-content/uploads/2020/02/vnpt-2-1546698728504924587333-15820279519801706326658-crop-15820279708991854018767-436x300.jpg" width="218" height="150" /></a></div> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://hub.kienthuc4share.com/thoi-su/luong-co-ban-cua-lanh-dao-vnpt-vna-cao-nhat-70-trieu-thang/" rel="bookmark" title="Lương cơ bản của lãnh đạo VNPT, VNA… cao nhất 70 triệu/tháng">Lương cơ bản của lãnh đạo VNPT, VNA… cao nhất 70 triệu/tháng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://hub.kienthuc4share.com/thoi-su/chu-nha-hang-mua-rua-bien-quy-hiem-nang-30-kg-de-tha-ve-bien/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Chủ nhà hàng mua rùa biển quý hiếm nặng 30 kg để thả về biển"><img class="entry-thumb" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAANoAAACWAQMAAACCSQSPAAAAA1BMVEWurq51dlI4AAAAAXRSTlMmkutdmwAAABpJREFUWMPtwQENAAAAwiD7p7bHBwwAAAAg7RD+AAGXD7BoAAAAAElFTkSuQmCC"alt="Chủ nhà hàng mua rùa biển quý hiếm nặng 30 kg để thả về biển" title="Chủ nhà hàng mua rùa biển quý hiếm nặng 30 kg để thả về biển" data-type="image_tag" data-img-url="https://hub.kienthuc4share.com/wp-content/uploads/2020/02/rua-1582028460909595871384-218x150.jpg" data-img-retina-url="https://hub.kienthuc4share.com/wp-content/uploads/2020/02/rua-1582028460909595871384-436x300.jpg" width="218" height="150" /></a></div> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://hub.kienthuc4share.com/thoi-su/chu-nha-hang-mua-rua-bien-quy-hiem-nang-30-kg-de-tha-ve-bien/" rel="bookmark" title="Chủ nhà hàng mua rùa biển quý hiếm nặng 30 kg để thả về biển">Chủ nhà hàng mua rùa biển quý hiếm nặng 30 kg để thả về biển</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5f2bca7ea118f" data-td_block_id="td_uid_3_5f2bca7ea118f"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5f2bca7ea118f" data-td_block_id="td_uid_3_5f2bca7ea118f"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">LEAVE A REPLY <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/thoi-su/cong-bo-10-su-kien-noi-bat-cua-tp-hcm-nam-2019/#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3> <form action="https://hub.kienthuc4share.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Comment:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Name:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /><label for="wp-comment-cookies-consent">Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='45848' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p> </form> </div><!-- #respond --> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <aside class="td_block_template_1 widget widget_recent_entries"> <h4 class="block-title"><span>Bài viết mới</span></h4> <ul> <li> <a href="https://hub.kienthuc4share.com/phap-luat/cong-ty-tin-dung-den-o-quan-1-co-chi-nhanh-o-63-tinh-thanh-pho/">Công ty ‘tín dụng đen’ ở quận 1 có chi nhánh ở 63 tỉnh, thành phố</a> </li> <li> <a href="https://hub.kienthuc4share.com/phap-luat/vay-tien-khong-tra-chu-rap-cuoi-bi-con-do-danh-ngat-xiu/">Vay tiền không trả, chủ rạp cưới bị côn đồ đánh ngất xỉu</a> </li> <li> <a href="https://hub.kienthuc4share.com/thoi-su/dak-lak-nhieu-truong-van-to-chuc-hoc-tap/">Đắk Lắk: Nhiều trường vẫn tổ chức học tập</a> </li> <li> <a href="https://hub.kienthuc4share.com/phap-luat/nhom-thanh-nien-xong-vo-quan-ca-phe-chem-chet-mot-thanh-nien-19-tuoi/">Nhóm thanh niên xông vô quán cà phê chém chết một thanh niên 19 tuổi</a> </li> <li> <a href="https://hub.kienthuc4share.com/thoi-su/luong-co-ban-cua-lanh-dao-vnpt-vna-cao-nhat-70-trieu-thang/">Lương cơ bản của lãnh đạo VNPT, VNA… cao nhất 70 triệu/tháng</a> </li> </ul> </aside><aside class="td_block_template_1 widget widget_text"> <div class="textwidget"><p><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><br /> <!-- Hub_KT4S_Sidebar_300x250 --><br /> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:300px;height:250px" data-ad-client="ca-pub-5199693306490546" data-ad-slot="4986187239"></ins><br /> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></p> </div> </aside> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-footer-container td-container-wrap td-footer-template-13 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2019 Version: 9.6 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5f2bca7ef1f1d --> <script type='text/javascript' src='https://hub.kienthuc4share.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.min.js?ver=9.6'></script> <script type='text/javascript' src='https://hub.kienthuc4share.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=5.1.6'></script> <script type='text/javascript' src='https://hub.kienthuc4share.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.1.6'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://hub.kienthuc4share.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://hub.kienthuc4share.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>