Home Tags Bộ Công an;xe ô tô;thanh lý tài sản;kỷ luật cảnh cáo;cán bộ công an;giám đốc công an;Công an tỉnh Cao Bằng;quà tặng;ôtô 3